اطلاعیه امتحان ورودی وزارت امور خارجه

به اطلاع آنعده متقاضیان شمولیت در امتحان ورودی وزارت امور خارجه که قبلا کارت امتحان شان را دریافت نموده اند، احتراماً رسانیده میشود که مرحله اول امتحان ورودی این وزارت، به روز پنجشنبه مورخ 24 حمل 1396 در مقر این وزارت برگزار میگردد.

  1. دارندگان کارت های شماره 1 الی 700 به ساعت 12:30 بعد از ظهر.
  2. دارندگان کارت های شماره 701 الی 1400 به ساعت 12:50 بعد از ظهر.
  3. دارندگان کارت های شماره 1401 الی 2100 به ساعت 1:10 بعد از ظهر.
  4. دارندگان کارت های شماره 2101  الی اخرین شماره به ساعت 1:30 بعد از ظهر.

جهت سپری نمودن مرحله اول امتحان ورودی به این وزارت تشریف آورده کارت امتحان و تذکره تابعیت شان را با خود داشته باشند.

نوت: از آوردن هر نوع وسایل الکترونیکی (موبایل، کمپیوتر، کمره، ماشین حساب،) کتاب، کتابچه، و سایر اجناس غیر ضروری جدا خودداری نمایید، در صورت مففود شدن وسایل متذکره حق شکایت را ندارند.

از متقاضیان گرامی صمیمانه تقاضا بعمل میاید تا جهت آگاهی از بروز تغییرات احتمالی برگزاری امتحان متذکره، پیوسته و بصورت مستمر ویب سایتmfa.gov.af این وزارت را ملاحظه و با در نظرداشت آن به روز و ساعت معینه به محل برگزاری امتحان مراجعه نمایید.