لیست آنعده اشتراک کنندگان امتحان ورودی سال 1396 وزارت امور خارجه که امتحان نهائی این وزارت را موفقانه سپری نموده و کامیاب گردیده اند

شماره نام    نام پدر
1 غلام مجتبی ذکا فضل الدین
2 میر عبدالحسیب هاشمی میر عبدالشکور
3 امان الله حیدری آزادانی فیض احمد
4 سهراب قریشی مرزا غلام قادر
5 سلیمان ستاری غلام فاروق
6 محمد غنی عمار محمد رسول
7 نارون حسن زاده اسد الله
8 روح الله فرهنگ محمد حسین
9 محمد سالم وزیری عبدالسلام
10 محمد فهیم ابراهیمی عبدالوکیل
11 محمد حسن رها حسین علی
12 محمد عطا روشنگر ابراهیم
13 شفیق احمد ستاک محمد جمعه 
14 حیات الله سلطانی حاجی شیخ احمد
15 سید رضا رحمانی سید محمد آغا
16 الیاس حمید عبدالصبور
17 عبدالمتین کریمی هارون
18 روح الله ازهد عبدالقدوس
19 محمد عاطف ملکزاده محمد آصف
20 جمیاد جم شعله جمداد
21 نجی الله زاهد محمد درود
22 حسینا بابکرخیل محراب الدین
23 سارا حکیمی محمد نعیم
24 ضیاءالحق طنین ملا محمد حسن
25 بهلول جاوید کریمی صلاح الدین
26 سید محمد آغا عارف سید محمد امین 
27 عبدالله عطائی عبدالروف
28 صفر احمد فهیمی عبدالرزاق
29 خدا داد حیدری علی عطا
30 امید وکیل زاده عبدالغفور
31 محمد عارف محبی عبدالغفور
32 ناصر احمد کریمی عبدالکریم
33 محمد منصور اسحاق زوی محمد اسحاق 
34 شفیق الله شاکر محمد عتیق
35 محمد صفی سینا نورزی بصیر احمد
36 زبیر صافی عزیز محمد
37 سوچه گل ژمن نور حیدر
38 نیلاب آریا محمد محفوظ
39 احمدراهب رادفر عزیز آقا
40 نیلی امانی امان الدین
41 فرحت روفی سید معشوق
42 نرگس حضرت زاده  غلام دستگیر
43 هنگامه روئین  میر سید شاه