ملاقات معین اداره و منابع و سرپرست وزارت امور خارجه با نماینده یونسکو در افغانستان

۲۱ سنبله، ۱۳۹۶

خبرنامه شماره: س ۲۵- ۹۶

کابل– دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز با خانم پاتریشا مک فیلپس نماینده یونسکو در افغانستان، در دفتر کار خویش ملاقات نمود.  

در جریان این ملاقات، هر دو طرف روی طرح جدید یونسکو برای وزارت امور خارجه در باره پروگرام آموزشی مدیریت و دیپلوماسی آب، تعداد و سطح اشتراک کنندگان در این برنامه و ضرورت تربیه کادرها در عرصه مدیریت و دیپلوماسی آب ها و اهمیت این پروگرام، صحبت و تبادل نظر نمودند.

در اخیر این ملاقات، طرفین روی چگونگی آغاز و تکمیل پروگرام آموزشی یاد شده تأکید ورزیده، فیصله نمودند تا برای ترتیب و تنظیم و فراگیری پروگرام متذکره، ورکشاپ کوتاه مدت در مقر یونسکو مقیم پاریس دایر گردد.