ملاقات معین اداره و منابع وزارت امور خارجه با رئیس عمومی بانک انکشافی آسیا درکابل

۲۳ حوت ۱۳۹۶

خبرنامه شماره: ح ۳۰ - ۹۶

کابل– دوکتور نصیراحمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه قبل از ظهر امروز، با سامیول تومیوا رئیس عمومی بانک انکشافی آسیا، در دفتر کار خویش ملاقات نمود.

در ابتداء، آقای تومیوا در مورد اجراآت، فعالیت ها، دست آوردها و پروژه های زیر کار و آینده بانک انکشافی آسیا در عرصه های مختلف از جمله سرمایه گزاری، ساخت زیربناها و بازسازی و دیگر بخش ها در افغانستان به معین وزارت امور خارجه معلومات و توضیحات ارائه نموده، در باره مسایل و ضروریات مربوط به دفتر مرکزی این بانک درکابل، تقاضای همکاری نمود.

بعداً، دوکتور اندیشه ضمن ستایش و قدردانی از فعالیت ها و اجراآت بانک انکشافی آسیا در افغانستان، در مورد پروسه ها و طی مراحل اسناد املاک، زمین های دولتی، قراردادها و قوانین افغانستان روشنی همه جانبه انداخته، به رئیس بانک متذکره وعده همکاری با همآهنگی شعب ذیربط وزارت امور خارجه و دیگر ادارات مسوول و مربوطه دولتی، داد.