ملاقات معین اداره و منابع وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری فنلند درکابل

۲۳ حوت ۱۳۹۶

خبرنامه شماره: ۲۹-۹۶

کابل– دوکتور نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت امور خارجه صبح امروز، با آقای هانو ریپاتی سفیر جمهوری فنلند در افغانستان در دفتر کار خویش ملاقات کرد.

در ابتداء، دوکتور اندیشه از همکاری ارزنده و حمایت و تعهد آن کشور در راستای گسترش و تقویت روابط دوستانه میان افغانستان و فنلند به نیکی یادآوری نموده، از کمک های بشردوستانه فنلند طی ۱۷ سال گذشته با افغانستان قدردانی و اظهار تشکر نمود.

بعداً، سفیر فنلند از همکاری های جمهوری اسلامی افغانستان خاصتاً کار و همکاری نزدیک وزارت امور خارجه در بخش های قونسلی، حقوقی و قضائی اظهار امتنان نموده، بر تداوم همچو همکاری ها تأکید نمود.

در جریان این ملاقات، طرفین روی همکاری های متقابل دو جانبه بین افغانستان و فنلند، تقویت و توسعه هر چه بیشتر مناسبات دوستانه سیاسی و اقتصادی میان هر دو کشور، ختم مؤفقانه پروسه دوم کابل و روند صلح در افغانستان بحث و گفتگو همه جانبه نمودند.