ملاقات معين سياسى وزارت امور خارجه با سفير دنمارك مقیم كابل

۲۲ جوزا ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ج ۱۹ – ۹۷

کابل –  حكمت خليل كرزى؛ معين سياسى وزارت امور خارجه، با ياكوب بريكس تانگى، سفير دنمارك در كابل ملاقات نمود.

طرفين در اين ملاقات، تجديد سند مشاركت ستراتيژيك ميان دو كشور در ماه مارچ ٢٠١٨ ميان وزراى امور خارجه دو كشور را براى گسترش روابط دوستانه ميان كشور  مهم ارزيابى نمودند. طرفين همچنان در اين ملاقات، در مورد برگزارى انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى، پروسه صلح، و موضوعات منطقه يي صحبت و تبادل نظر نمودند.