ملاقات معين سياسى وزارت امور خارجه با سفير سويدن مقیم كابل

۲۲ جوزا ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ج ۱۸ – ۹۷

کابل –  حكمت خليل كرزى؛ معين سياسى وزارت امور خارجه قبل از ظهر امروز، با توبیاس تایبرگ، سفیر سویدن مقیم کابل مقلات نمود. 

طرفين در اين ملاقات، در مورد انجام دورِ دومِ مشورتهاى سياسى ميان جمهورى اسلامى افغانستان و كشور شاهى سویدن در کابل، برگزارى انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى و همچنانموضوعات دوجانبه و منطقه يي صحبت و تبادل نظر نمودند.