دیدار وزیر امور خارجه با معاون قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان

۲۰ میزان ۱۳۹۶

خبرنامه نامه: م ۱۶- ۹۶

کابل - صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، پیش از چاشت امروز با دگر جنرال روزاریو کستیلانو معاون قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در دفتر کار خویش دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف در باره فعالیت‌های نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در همکاری با نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان، مبارزه با تروریزم در کشور و امکان همکاری مأموریت حمایت قاطع ناتو در مبارزه با قاچاق آثار باستانی افغانستان به بیرون از کشور بحث و تبادل نظر کردند.