سفر وزير امور خارجه ى كشور به شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان

۲۶ حمل ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ح ل ۲۹-۹۷

کابل– جلالتمآب صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه ى جمهورى اسلامى افغانستان در رأس يك هيئت عالى رتبه؛ فردا براى شركت در بيست و سومين نشست وزيران خارجه ى كشور هاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى (ايكو)، به شهر دوشنبه پايتخت جمهورى تاجيكستان مى رود.