ملاقات تودیعی معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر جمهوری هند در کابل

۲۲ حوت ۱۳۹۶

خبرنامه شماره: ح ۹۶-۲۷

کابل– حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، قبل ظهر امروز با آقای منپریت وهرا سفیر جمهوری هند که مأموریت­اش در کابل به پایان رسیده است، ملاقات تودیعی نمود.

در این ملاقات آقای کرزی ضمن یادآوری از دوره دو ساله مأموریت آقای وهرا در کابل، ازتلاش های ارزنده موصوف در راستای تقویت روابط و همکاری­های دو­جانبه در عرصه­های سیاسی، اقتصادی و انکشافی میان افغانستان و هند ستایش نمود.

در مقابل آقای وهرا از دوره مأموریت خویش در افغانستان با خرسندی یادآوری نموده و از میزبانی مردم افغانستان و حمایت مقامات رهبری وزارت امور خارجه و حکومت افغانستان در راستای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور ابراز تشکر کرد.

سپس، ضمن تبادل تحایف، معین سیاسی وزارت امور خارجه برای آقای وهرا در مأموریت آینده آرزوی موفقیت نمود.