نخستين نشست بين الوزارتى براى برگزارى سمينار گرامى¬داشت از شخصيت و كارنامه هاى محمد ولى خان دروازى

۲۲ جوزا ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ج ۱۶ – ۹۷

کابل –  نخستين نشست بين الوزارتى سمينار گرامى داشت از شخصيت و كارنامه هاى محمد ولى خان دروازى، به رياست جلالتمآب صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه جمهورى اسلامى افغانستان، برگزار گرديد.

در اين نشست؛ روى چگونگى آمادگى ها بخاطر بزرگداشتِ هرچه باشكوه تر از كارنامه هاى دومين وزير امور خارجه افغانستان و نخستين سفير سيار كشور، محمد ولى خان دروازى، بحث و تبادل نظر شد.

در اخير؛ وزير امور خارجه به منظور پيشبرد بهتر امور، به كميسيون بين الوزارتى هدايات لازم را سپرد.