ديدار وزير امور خارجه ى كشور با وزیر امور خارجه ی جمهور تاجيكستان

۲۷ حمل ۱۳۹۷

خبرنامه شماره: ح ل ۳۲-۹۷

کابل–  جلالتمآب صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه ى جمهورى اسلامى افغانستان؛ با سراج الدين اصلُف وزير امور خارجه ى جمهورى تاجيكستان ملاقات كرد.

 وزير امور خارجه ى جمهورى تاجيكستان؛ از اشتراك آقاى ربانى در بيست و سومين نشست وزيران امور خارجه ى كشور هاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى (ايكو)، سپاسگزارى كرد. آقاى اصلُف، سازمان همكارى هاى اقتصادى را داراى اهداف كلانِ براى بلند بردن سطحِ همكارى ها در منطقه دانست، و گفت؛ اين سازمان داراى ظرفيتِ بزرگ براى ايجاد اعتماد و اجماعِ منطقه ي است.

وزير امور خارجه ى كشور، سازمان همكارى هاى اقتصادى را براى ايجادِ يك سازوكار نوِ منطقه ى بسيار مهم خواند. آقاى ربانى گفت؛ افغانستان خواستار روابط خوب با تمام كشور هاى منطقه و جهان است.

آقاى اصلُف نيز، ثبات در افغانستان را ثبات در منطقه دانست، و خواستار گسترش هرچه بيشتر روابط ميان دو طرف شد.

همچنين وزير امور خارجه ى كشور؛ از دولت جمهورى تاجيكستان خواست، تا قونسلگرى اين كشور در كندز را بازگشاى كند.

دو طرف در باره ى موضوعات سياسى،روابط اقتصادى، امنيتى، مبارزه با تروريزم، پروژه ى كاسا يكهزار و خط آهن ميان تاجيكستان، افغانستان و تركمنستان بحث و تبادل نظر نمودند.