نشرات

نشرات:


انستیتوت تا کنون کتابهای ذیل را چاپ و به نشر رسانده است:
1-    کتاب «بابرنامه» به مناسبت نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و هندوستان، سال ۱۳۸۸؛
2-    کتاب مقالات محمود طرزی (اولین وزیر امور خارجه افغانستان) به مناسبت کنفرانس محمود طرزی و محمد ولی خان دروازی، بنیان گذاران دیپلوماسی مدرن در افغانستان سال ۱۳۸۹؛
3-    کتاب مولانا جلالدین بلخی؛
4-    رساله نجیب الله تورویانا در مورد مناسبات افغانستان و پاکستان؛
5-    کتاب های تاریخ تحت نام افغانستان در قرن نوزده و افغانستان در قرن بیستم، سال ۱۳۸۹؛
6-    کتاب تاجیکستان اثر سید محمد خیر خواه عضو بورد متخصصین و کارشناسان امور سیاسی وزارت امور خارجه، سال ۱۳۹۰؛
7-    کتابهای افغانستان از دیدگاه جهانیان و جهانیان از دیدگاه افغانستان  در سال ۱۳۹۱ آماده و چاپ خواهد گردید.