معلومات ویزه

نوع ویزه(جواز ورود):

ویزهء(جواز ورود) توریستی:
ویزای توریستی برای اتباع خارجی که علاقه مند هستند به صورت فردی و یا همراه با یک گروه به هدف بازدید از افغانستان و یا اقوام خود به افغانستان سفرکنند صادر میشود. و این نوع ویزا توسط ماموریت های افغانستان در خارج از کشور صادر میشود. اعتبار این نوع ویزا برای یک ماه است که میتوان تنها یک بار توسط وزارت امور داخله با موافقت سازمان گردشگری افغانستان این را تمدید کرد.

ویزهء(جواز ورود) ورود برای اجازه کار(ویزای جواز کار):
ویزای جواز کار به مقاصد کسب و کار و مسایل اقتصادی، تجاری، فرهنگی، صنعتی برای سازمان های دولتی یا غیر دولتی صادر میشود، این نوع ویزا را می توان از بخش ۴قنسولگری وزارت امور خارجه افغانستان به دست آورد. کارفرما یا اسپانسر شما باید با بخش مربوطه وزارت امور خارجه  به طور مستقیم تماس بگیرید. به هر حال، این نوع ویزا را می توان از طریق وزارت کشور تمدید کرد.

ویزهء(جواز ورود) اقامت:
این نوع ویزا توسط وزارت داخله کشور به اتباع خارجی که دارای پاسپورت عادی اند، و در حال حاضر با یک ویزا مناسب وارد افغانستان شده اند صادر میشود. اعتبار این نوع ویزا از یک الا شش ماه است و می تواند تمدید شود.

ویزهء(جواز ورود) حمل و نقل:
این نوع ویزا توسط ماموریت های افغانستان در خارج از کشور به آن دسته از اتباع خارجی که از طریق افغانستان به یک کشور سوم سفر میکنند صادر میشود. اعتبار این نوع ویزا به مدت 72 ساعت برای مسافران هوایی و شش روز هم برای کسانی که از طریق زمین سفرمیکنند است.

جواز دوبار ورود:
این نوع ویزا به اتباع خارجی که دارای ویزا اقامت اند و می توان اعتبار ویزا را تمدید کرد صادر میشود.

دیپلماتیک:
این ویزا برای دارندگان گذرنامه(پاسپورت) های دیپلماتیک که قصد سفر به افغانستان را دارند صادر میشود. دارنده گذرنامه دیپلماتیک می تواند این نوع ویزا را از ماموریت های افغانستان در خارج به دست آورند. به هر حال، آنها باید به بخش گذرنامه های دیپلماتیک و ویزای دیپلماتیک وزارت امور خارجه افغانستان به طور مستقیم از طریق ماموریت خود در کابل تماس بگیرند.

خدمات ویزه:
این نوع ویزه توسط ماموریت های افغانستان در خارج از کشور به اتباع خارجی که دارنده پاسپورت خدمت یا ویژه باشد صادر می شود.

ویزهء دانشجویی(تحصیلی):
این نوع ویزا توسط ماموریت های افغانستان در خارج از کشور به دانشجویان خارجی که قصد تحصیل در افغانستان را دارند صادر میشود. دانشگاه/موسسه تحصیلی مربوطه باید با گروه روابط فرهنگی وزارت امور خارجه به طور مستقیم تماس بگیرند.

ویزهء خروجی:
این نوع ویزا به اتباع خارجی که با ویزای اجازه کار وارد کشور شده اند صادر میشود. اعتبار این نوع ویزا یک تا شش روز است و در برخی شرایط می توان آن را تمدید کرد.

همه افغانها با تابعیت دوئل برای ورود به افغانستان به بدست آوردن استثنا نامه از سفارتخانه و یا کنسولگری افغانستان در خارج از کشور نیازدارند.

 راهنمایی برای درخواست ویزه
بازدید کنندگان باید دارای:
• یک فرم درخواست تکمیل شده
• دو عکس پاسپورت به (اندازه ¾ سانتی م)
• گذرنامه(پاسپورت) معتبر به مدت حداقل 6 ماه
• معرفی نامه از کارفرمای/حامی با بیان هدف و مدت سفر
• هزینه پردازش ویزا (معمولا قابل پرداخت به پول رایج محلی)
• احتمالا یک مصاحبه کوتاه

توجه :
بسیاری از ماموریت های خارج از کشور ما دارای وب سایتهای خود هستند که در آن شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد اوقات کاری شعبهء ویزه، مدارک مورد نیاز، زمان انتظار، و غیره را بدست آورید. مقررات آنها ممکن است مطابق به نوع ویزه متفاوت باشد. بنابراین، لطفا اولاٌ با سفارت یا کنسولگری محلی افغانستان این را تثبیت نمایید.


-3 اطلاعات و مقررات مهم:

•    ما تمام بازدید کنندگان را جداٌ توصیه میکنیم که در صورتی که مایل به اقامت طولانی تر از طول مدت مجاز هستند، برای تمدید ویزهء خود قبل از انقضاء آن مراجعه نماید. اگر ویزهء خود را  در موعد مقرر تمدید نکردند، دارنده پاسپورت در صورت تاخیر در طول ماه اول هر روز 2 دلار ، و در طول ماه دوم روزانه US $ 5 جریمه میشود(جریمه را می توان در میدان های هوایی پرداخت). اگر تاخیر بیش از دو ماه طول کشید، علاوه بر جریمه، صاحب پاسپورت تبعید خواهد شد.
•     ما به شدت بازدید کنندگان خارجی را توصیه به ثبت نام در هنگام ورود با سفارت خود در کابل، اداره پلیس محلی افغان و سازمان گردشگری افغان میکنیم (در صورتی که بازدید فقط برای مقاصد گردشگری باشد).
•    ما احتراماٌ ازبازدید کنندگان درخواست میکنیم که در طول اقامت خود در افغانستان، به فرهنگ محلی و حساسیتهای جامعه ما ارج بگزارند.
•    عکاسی و فیلمبرداری را میتوان پس از اخذ اجازه قبلی از دفتر توریستی، گروه مطبوعاتی، واقع در طبقه اول ساختمان وزارت اطلاعات و فرهنگ نمود.
•    حمل و نقل برخی از پرندگان نادر به خارج از کشور غیر قانونی بوده. بنابراین، بازدید کننده باید با اداره گردشگری در افغانستان برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر و اجازه نامه صادره به تماس شوند.
•    گردشگران میتوانند که 30 متر مربع قالین، 10 پوست به استثنای گوسفند قره قل، سنگ های قیمتی از جمله سنگ لاجورد، صنایع دستی و انواع محدودی از عتیقه ها را با خود صادر کنند.
•    هنگام ورود، بازدید کنندگان ملزم به اعلام تمام پول که با خود حمل میکنند و (مقدار آن بیش از 1million افغانی و یا معادل آن است) میباشند. درینصورت لطفا فرم درخواست انصاری را از میدان هواهی طلب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با قنسولگری/سفارت محلی یا بخش قنسولی وزارت امور خارجه در کابل تماس بگیرید: 336 70104 (0)0093   332 701104 (0)0093