۱۳ جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰI ۱۴۴۳

  1. Home
  2. خبر

Category: ویدیو

ویدیو
له بي بي سي پښتو سره ځانګړې مرکه

له بي بي سي پښتو سره ځانګړې مرکه

https://www.facebook.com/watch/?v=645971823270664&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

ویدیو
له بي بي سي سره ځانګړې مرکه

له بي بي سي سره ځانګړې مرکه

https://www.youtube.com/watch?v=3UiI0DKeWWI