اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان در مورد گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد

وزارت امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان سیزدهمین گزارش گروه نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حضور و فعالیت گروه‌های خارجی در افغانستان را بی اساس دانسته و قویاً تکذیب میکند.

حقیقت این است که با حاکمیت دوبارهٔ امارت اسلامی، از هرگونه آسیبی به کشورهای منطقه و جهان از افغانستان جلوگیری شده است و دولت افغانستان در جریان نه ماه گذشته همواره تلاش کرده است تا فضای اعتماد را با کشورهای جهان و منطقه ایجاد کند.

امارت اسلامی افغانستان یک‌بار دیگر بر تعهدات خويش تأکید میکند و اطمینان می دهد که به هیچ کسی اجازهٔ استفاده از خاک افغانستان را علیه دیگری نخواهد داد.

ما هم‌چنان خواهان آن هستیم که اطلاعات از منابع ناشناخته دریافت نگردد و به دولت فعلی افغانستان این حق مشروع آن داده شود تا حقایق را از طریق نمایندهٔ دائمی خویش به شورای امنیت و سایر کشورها ارائه کند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ ا.ا. افغانستان در پیوند به اعلامیهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان

Read Next

گفتگوی اختصاصی آقای متقی باتلویزون CNN  

Leave a Reply