‏امروز خانم دیبورا لاینز، رئیس یوناما با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمود.

درین‌ نشست روی کمک‌ها و‌ حقوق بشری، پروژه‌های انکشافی، سکتور بانکی، رشد اقتصادی و سایر موضوعات بحث صورت گرفت.

خانم لاینز یادآور شد که در نشست گذشتهٔ شورای امنیت، گزارشی مثبت ‏در مورد افغانستان داشت که این‌نمایانگر پیشرفت و دستآوردهای حکومت جدید می‌باشد.

وزیر امور خارجه گفت؛ از تمدید یک‌سالهٔ مأموریت یوناما انتظار می‌رود که نتایجی مثبت برای افغانستان داشته باشد و فراتر از کمک‌های بشردوستانه، در عرصهٔ سیاسی نیز گام‌های مؤثر بردارد تا به‌ ‏رسمیت شناختن حکومت جدید و برداشتن تحریم‌های اقتصادی ‌و شخصیت‌ها، حقوق اساسی افغان‌ها را تأمین کند.

آقای متقی گفت؛ عدم موجودیت نمایندگی افغانستان در ملل متحد، زمینه را مساعد ساخته است تا حق افغان‌ها در داخل ‌‌و بیرونِ کشور تلف شود.‏درین نشست توافق شد تا به‌منظور حل موضوعات یادشده، به تماس‌ها و نشست‌ها ادامه داده شود.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏هیأت ا.ا.ا به ریاست وزیر امور خارجه با شماری از افغان‌ها در سفارت افغانستان در انقره ملاقات نمود.

Read Next

‏مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ افغانستان از آقای وانگ یی، وزیر خارجهٔ چین که طی سفری ویژه به کابل آمده است، استقبال نمود.

Leave a Reply