‏امروز ریاست امور اقتصادی وزارت امور خارجه نشستی اقتصادی به همکاری سفارت افغانستان در ترکیه برگزار نمود.

درین‌ نشست آنلاین، محمد التواز، رئیس امور اقتصادی حزب جدید رفاه و نمایندگان بخش‌های زراعت، شرکت‌های ساختمانی و معادن ترکیه ‏از جانب افغانستان؛ نمایندگان وزارت‌های خارجه، معادن، تجارت، صنایع، مالیه و اتاق‌های تجارت و صنایع اشتراک نموده بودند.

درین ‌نشست روی معادن، ترانسپورت، زراعت، فرصت‌های تجاری در افغانستان و مسیرهای صادرات و واردات صحبت صورت گرفت.‏دوطرف روی ایجاد تیم مشترک کاری به هدف رشد سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه توافق نمودند و افزودند که یک هیأت عالی‌رتبهٔ باصلاحیت از ترکیه به منظور توافق با‌ تجار افغان ‌و سایر وزارت‌های سکتوری به کابل سفر کنند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا درگیری‌های مرزی میان قرغیزستان و تاجیکستان را مایهٔ نگران‌ دانسته و به‌خاطر تلفات وارده ابراز تأسف می‌کند.

Leave a Reply