خانم دیبورا لاینز رئیس یوناما امروز با الحاج شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه ملاقات نمود.

درین نشست، رئیس یوناما در مورد امنیت اظهار اطمینان کرد و گفت، تمامی دفاتر آنها باز است، همکاران محلی و بین‌المللی مصروف کار اند، خواهان فعالیت گسترده‌تر اند، تلاش می‌کنند تا پول منجمد افغانستان آزاد شود و جامعهٔ بین‌المللی سفارت‌های خویش را بازگشایی کند. آقای ستانکزی از تلاش‌های آنها سپاس‌گزاری کرد، در رابطه با بخش معارف اطمینان داد و خواهان همکاری در مورد پرداخت معاشات معلمین شد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

مجاهدین کاملا‌ً متعهد به تطبیق فرمان عفو هستند و کارمندان ادارهٔ پیشین به علت مخالفت قبلی خویش اذیت نمی‌شود.

Read Next

الحاج شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر امور خارجه ا.ا امروز در تورغندی با آقای وفا خاجی اف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد.

Leave a Reply