‏ریچارد بنیت گزارشگر ویژهٔ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز با مولوی امیرخان متقي، وزیر امور خارجهٔ ا.ا. افغانستان دیدار کرد.

‏آقای بنیت در این دیدار از فراهم شدن فرصت ملاقات با مقامات بلندپایهٔ ا.ا. افغانستان، تسهیل زمینهٔ کاری، دسترسی به اطلاعات و میزبانی خوب تشکری کرده، افزود که همه جوانب را در گزارش خویش انعکاس خواهد داد.‏وزیر امور خارجهٔ کشور نیز از آقای بنیت خواست تا ضمن ارائه تصویر واقعی از وضعیت افغانستان در گزارش خویش، وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کند تا تغییرات مثبت نمایان گردد.

در اخیر، آقای بنیت گفت که سعی خواهد کرد تا اطلاعات خويش را در آینده دقیقتر کند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏آقای بهادر امینیان سفیر ایران مقیم کابل امروز با محترم مولوی امیرخان متقى وزیر امور خارجهٔ کشور دیدار کرد.

Read Next

اعلامیهٔ وزارت امور خارجهٔ ا.ا. افغانستان در پیوند به اعلامیهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان

Leave a Reply