‏معین سیاسی وزارت امور خارجهٔ ا. ا. افغانستان آقای شیر محمد عباس استانکزی در دفتر خود با جناب جی پی سنګهـ، منشی مشترک وزارت امور خارجهٔ هندوستان و هیأت همراه‌شان دیدار کرد.

پس از استقبال معین وزارت امور خارجه از هیأت هندی، آقای سنګهـ روابط دو کشور را تاریخی خواند و افزود ‏که کشورش به تسلسل همین رابطهٔ دیرینه، در راستای اولویت‌های تعیین شده از سوی افغانستان در قالب پروژه‌های زیربنایی بزرگ، پروژه‌های کوچک، ظرفیت سازی، کمک‌های بشردوستانه و بورسیه‌های تحصیلی کمک کرده است.

آقای استانکزی ضمن تشکر از کمک‌های هند به مردم افغانستان، اظهار داشت که
‏ا.ا.ا بنابر سیاست خارجی متوازن خود، به دنبال حفظ و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با هند به عنوان یک کشور مهم در منطقه است.

هیأت هندی به آقای استانکزی اطمینان داد که آنکشور سیاست عدم مداخله در افغانستان را دنبال میکند و در امور داخلی آن مداخله نخواهد کرد.‏آقای استانکزی نیز به طرف هندی اطمینان داد که روابط افغانستان و هند در پرتو احترام متقابل و منافع مشروع مشترک استوار خواهد بود و تحت سایهٔ رقابت‌ها و مناقشات سایر کشورها قرار نخواهد گرفت.

در پایان، دو طرف برای تقویت روابط دوجانبه بر تداوم اینگونه دیدارها تأکید کردند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏آقای دینگ ینان، شارژدافیر سفارت چین مقیم کابل امروز با الحاج شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.

Read Next

‏خانم دیبورا لاینز رئیس یوناما و هیئت همراه‌شان امروز با وزیر امور خارجه کشور مولوی امیرخان متقی دیدار کرد.

Leave a Reply