مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا با آقای عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجهٔ ازبیکستان ملاقات نمود.

درین نشست که محترم خیرخواه صاحب، وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز اشتراک داشت، روی گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور همسایه و روابط آینده میان افغانستان و آسیای مرکزی صحبت گردید ‏آقای کاملوف گفت، امنیت و وحدت در افغانستان اکنون فرصتی خوب برای کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی است تا تجارت، انرژی، ترانسپورت و سایر پروژه‌های بزرگ اقتصادی میان همدیگر را عملی سازند.‏آقای متقی تأکید کرد که کشورهای منطقه‌ باید در وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی‌ای که به سرعت در حال تحول است، بالای یکدیگر اعتماد بیشتر نمایند تا این منطقه از تأثیرات منفی اختلافات سیاسی و جنګ نجات داده شود.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏روز گذشته، مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان و هیأت همراه‌اش با آقای رسلان کازاکبایف وزیر خارجهٔ قرغیزستان ملاقات نمود.

Read Next

‏مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان با پروفیسور داکتر بایرل اگون، رئیس بنیاد معارف در انتالیا ملاقات نمود.

Leave a Reply