‏مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ افغانستان از آقای وانگ یی، وزیر خارجهٔ چین که طی سفری ویژه به کابل آمده است، استقبال نمود.

دو طرف در قصر ستوری وزارت امور خارجه ملاقات نمودند و روی موضوعات سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی، دهلیز هوایی، صادرات میوهٔ خشک، بورسیه‌های تحصیلی، صدور ویزه ‏آغاز کار در بخش معادن، نقش افغانستان در دهلیز اقتصادی BRI و سایر موضوعات مهم بحث و گفتگو نمودند.

آقای وانگ یی سفرش به کابل را در راستای تقویت روابط همه‌جانبه خواند و افزود که طوری که افغانستان و چین برخوردار از روابط تاریخی اند، می‌خواهد گسترش بیشتر باید و تقویت شود.
‏آقای وانگ یی گفت؛ پالیسی جمهوری خلق چین این است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند و نه ازاین طریق منافع خود را تأمین کند. آقای یی در گفته‌هایش از تحریم‌های وضع‌شدهٔ سیاسی و اقتصادی بالای افغانستان اظهار مخالفت کرد.

آقای وانگ یی تغییرات مثبت و امنیت موجود در نتیجهٔ روی کار‏آمدن حکومت جدید را ستود و در‌ کنار کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ییِ انجام‌شده با افغانستان، از سایر کمک‌ها در ‌آینده نیز یادآوری نمود.

وی برگزاری نشست وزرای خارجهٔ کشورهای همسایهٔ افغانستان را که در هفتهٔ روان در چین‌ برگزار‌ خواهد شد، مهم دانست و از اشتراک آقای متقی درین نشست ‏اظهار خرسندی نمود.

آقای متقی سفر ویژهٔ آقای وانگ یی را ستود و آنرا پیامی مثبت برای افغان‌ها و جهانیان خواند، از کمک‌ها و حمایت چین استقبال نمود و به‌خاطر حادثهٔ سقوط هواپیما در چین اظهار همدردی نمود.

آقای متقی افزود که امنیت موجود در نتیجهٔ روی کار آمدن حکومت جدید زمینه‌
‏را‌ برای سرمایه گذرای خارجی، به شمول چین، فراهم نموده تا ازین طریق در کنار تأمین منافع آنها، با افغان‌ها در عرصهٔ رشد و ثبات اقتصادی همکاری صورت گیرد و درین زمینه، حکومت جدید از آن حمایت کامل خواهد نمود.
‏آقای متقی گفت؛ ثبات در افغانستان به نفع منطقه و جهان است و ما به این هدف نایل شده شده‌ایم و این مسوولیت جهانیان است تا این ثبات را با تقویت عرصه‌های سیاسی و اقتصادی تحکیم کند. وی همچنان گفت که خرسندم از اینکه روابط ما با چین روزتاروز تقویت پیدا می‌کند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏امروز خانم دیبورا لاینز، رئیس یوناما با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا ملاقات نمود.

Read Next

امروز آقای ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ رئیس جمهور روسیه در رأس هیأتی به کابل آمد و با مولوی امیرخان متقی وزیر‌ امور‌ خارجه ملاقات نمود.

Leave a Reply