‏مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان با پروفیسور داکتر بایرل اگون، رئیس بنیاد معارف در انتالیا ملاقات نمود.

‏آقای اگون از حکومت و مقامات افغانستان به‌خاطر اجازه‌دادن به فعالیت مکاتب افغان-ترک و همکاری همیشه‌گی با آنها و زمینه‌سازی برای گشایش مکاتب بیشتر سپاس‌گزاری کرد.

آقای متقی روی روابط تاریخی میان افغانستان و ترکیه روشنایی انداخت و افزود که ما و شما باید در آینده روابط مستحکم ‏داشته باشیم، در عرصهٔ معارف باید دستآوردها داشته باشیم و با یکدیگر همکار باشیم.

وزیر امور خارجه فعالیت بنیاد معارف در بخش تعلیمی را درخور ستایش دانست و از آنها خواست که فعالیت‌های شان را با وزارت معارف همآهنگ سازند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا با آقای عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجهٔ ازبیکستان ملاقات نمود.

Read Next

‏امروز مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا افغانستان و ملا خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ از سفارت کبرای افغانستان در انقره دیدن بعمل آوردند و با دیپلوماتان، اتباع و محصلین افغان ملاقات نمودن.

Leave a Reply