مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در موسسه مطالعات استراتژیک اسلام آباد سخنرانی کرد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

مصاحبه اختصاصی با BBC URDU

Read Next

مصاحبه وزیر امور خارجه با تلویزیون خیبر پاکستان

Leave a Reply