هشتم مارچ روز جهانی زنان برای تمام زنان خوشبخت باشد.

جنگ طولانی در افغانستان زنان را بسیار زیان آور کرده. امارت اسلامی افغانستان متعهد است که به مشکلات زنان افغان رسیدگی کند و برای زنان افغان در روشنی دین مبین اسلام و مطابق روسوم پذیرفته شده ماسهولت زندگی آبرومندانه و نافع را برایشان مساعد نماید

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏داکتر طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی و نمایندهٔ ویژه این سازمان برای افغانستان شام امروز با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه ملاقات نمود.

Read Next

‏امروز آقای وانگ یو، سفیر چین مقیم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ملاقات نمود.

Leave a Reply