‏آقای باخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان با وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا محترم مولوی امیرخان متقی در کابل ملاقات نمود.

در آغاز، وزیر امور خارجه از کمک‌های بشردوستانهٔ قزاقستان و پشتیبانی آن کشور از افغانستان در مجامع بین‌المللی سپاس‌گزاری نمود.

آقای متقی همچنان به هیأت تجاری قزاقستان
‏اطمینان داد که افغانستان می‌تواند در نتیجهٔ تحولات اخیر و متکی بر امنیت مطمئن، قزاقستان را با آسیای جنوبی وصل نماید.

همچنان وزیر امور خارجه خواهان اهدای بورسیه‌های تحصیلی توسط قزاقستان در بخش تخنیکی و سایر رشته‌ها برای محصلین افغان گردید.

آقای سلطانوف گفت، احیای مجدد اقتصادی
‏افغانستان برای قزاقستان مهم است و آنها نه تنها خواهان اصدار تولیدات خود به افغانستان، بل رسیدن آن صادرات به سایر کشورها از طریق افغانستان اند.

آقای سلطانوف افزود، قزاقستان علاقمند اتصال به پشاور از طریق راه‌آهن ازبکستان-افغانستان و چابهارِ ایران از راه هرات است. وی همچنان گفت
‏۲۵۰ شرکت قزاقستان با افغانستان در ارتباط اند و از آن میان، نمایندگان ۱۶ شرکت به کابل آمده و سایر سرمایه‌گذاران در آیندهٔ نزدیک به کابل خواهند رسید.

آقای سلطانوف گفت، حکومت قزاقستان آماده است روابط بانکی با افغانستان را تسهیل کند، پروازها را دوباره ‌آغاز کند و برای محصلین افغان‌
‏در رشته‌های مختلف بورسیه‌های تحصیلی اهدأ کند.

در اخیر، دو طرف وعده سپرد تا روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را بیشتر توسعه دهند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

گفتگوی اختصاصی آقای عباس استانکزی با تلویزیون شمشاد.

Read Next

‏آقای علی محمد بن حماد الشامسی، وزیر ادارهٔ فدرال هویت، تابعیت، گمرکات و امنیت بنادرِ امارات متحدهٔ عرب پس از مواصلت به افغانستان با محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا روی موضوعات مهم بحث نمود.

Leave a Reply