Ministry of Foreign Affairs of Afghanistan

توییت های ما

مولوی امیر خان متقی وزیر امور خارجه

زندگی نامه

  گالری عکس

  گالری ویدیو

  وزیر امور در صفحات رسانه های اجتماعی:

 @AmirkhanMuttaqi

قصر ستوری

کاخ سلطنتی که در ابتدا در زمان امیر عبدالرحمن خان (1-7) ساخته شد، به صورت کاخی یک طبقه در زمینی باز در سمت غرب، کمی شبیه به کاخ ستاره (که به نام کاخ نیز شناخته می شود) ساخته شد. حداقل گسترش یافته است. 3 بار. در سال 1919، اتاقی در قصر برای امضای معاهده راولپندی ایجاد شد که افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل تشکیل داد. بخشی از این ساختمان توسط محمود طرزی، روشنفکر و اصلاح طلب سرشناس، به عنوان دفتر نخست وزیری افغانستان استفاده می شد.

ویـدـیوها