۰۱ /ثور /۱۴۰۳

‏روز گذشته واقعه‌ای غم‌انگیز در مسیر بولدک-چمن رخ داده است که تلفات جانی به دو طرف به‌جا مانده است.

تکرار چنین وقایع مایهٔ تأسف‌ است و امارت اسلامی از جانب خویش تلاش جدی بخرچ می‌دهد تا از چنین وقایع جلوگیری شود و از حکومت پاکستان ‏نیز می‌خواهد که به جلوگیری از چنین اعمال تحریک‌برانگیز که سبب خشونت می‌شود و روی روابط دو کشور تأثیر منفی می‌گذارد، توجهٔ جدی کند.