۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

هیأت امارت اسلامی افغانستان به ریاست مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه که در آن افزون بر نمایندگان وزارت مالیه و‌ د افغانستان بانک، مسوولین سفارت و دفتر سیاسی افغانستان در قطر نیز اشتراک داشتند، با تام ویست، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا برای افغانستان و هیأت عالی‌رتبهٔ پانزده‌نفری همراه‌وی از ادارات مختلف، دو روز متواتر به سطح کمیته‌های اجتماعی و مختلف تخنیکی گفت‌وگو نمودند.

درین‌ نشست روی اعتمادسازی میان دوطرف، برداشتن گام‌های عملی درین‌ راستا، حذف فهرست‌های سیاه و برداشتن تحریم‌ها، آزادسازی ذخایر د افغانستان بانک، حفظ ثبات اقتصادی افغانستان،مبارزه با مواد مخدر و موضوعات حقوق بشری گفت‌وگو صورت گرفت.

امارت اسلامی افغانستان یک‌باردیگر تأکید نمود که برای اعتمادسازی مهم است تا فهرست‌های سیاه و جایزه برداشته شود و ذخایر بانکی آزاد شود تا افغان‌ها بتوانند اقتصاد خود را بدون کمک‌های خارجی ایجاد کنند.همچنان کمک‌های بشردوستانه، رفت‌وآمد آزادانه به افغانستان و دسترسی افغان‌ها به خدمات قونسلی در سراسر جهان نیز موضوعاتی مهم بودند که مورد بحث قرار گرفتند.

اینکه اکثریت محدودیت‌های بانک‌های افغانستان برداشته شده و معاملات برای آن‌ها آسان شده است، پیشرفتی مثبت دانسته شد.دو طرف همچنان روی تداوم چنین نشست‌ها، تفاهم و تعامل تأکید نمودند.