۰۱ /ثور /۱۴۰۳

امروز مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. و هیأت همراهش با آقای رشید مُرَدوف، معاون شورای وزیران و وزیر خارجهٔ ترکمنستان ملاقات ‌نمود

درین ‌نشست که ریاست آنرا وزرای خارجه دوکشور به‌عهده داشتند، در مورد روابط دوجانبهٔ افغانستان و ترکمنستان، ارتقای سطح حضور دیپلوماتیک افغانستان در عشق‌آباد، آغاز کار عملی پروژهٔ تاپی در خاک افغانستان، افزایش برق وارداتی ترکمنستان به ولایت هرات، احیای راه لاجورد، گسترش راه آهن و سرمایه‌گذاری ترکمنستان گفت‌وگوی همه‌جانبه صورت گرفت. در آغاز، وزیر امور خارجهٔ کشور از دعوت و استقبال گرم همتای ترکمن خویش تشکری کرد و گفت که افزایش رفت‌وآمد میان دو کشور نشان‌دهندهٔ روابط نزدیک و دوستانه میان دو کشور است. آقای متقی خواهان ایجاد تسهیلات در اصدار ویزهٔ ترکمنستان برای تجار افغان و پرسونل ترانسپورتی به‌منظور افزایش تجارت دوجانبه و انتقال اموال شد. وی همچنان از جانب ترکمنستان به‌خاطر آموزش معیاری برای پرسونل راه‌آهن افغانستان تشکری کرد و ابراز امیدواری نمود که تعداد بورسیه‌های تحصیلی برای محصلین افغان افزایش یابد. افزون برین، آقای متقی در مورد آمادگی همه‌جانبهٔ افغانستان برای آغاز کار عملی تاپی در خاک افغانستان معلومات کامل ارائه نمود و ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در آیندهٔ نزدیک کار عملی این پروژه را در افغانستان افتتاح کنند. وزیر امور خارجه همچنان در مورد پیشرفت کار در سب‌ستیشن نورالجهاد در هرات، افزایش برق در هرات و آمادگی‌های جانب افغانستان برای پروژهٔ تاپی معلومات ارائه نمود. آقای متقی گفت که اقتصاد‌محوریت یکی از ستون‌های اساسی امارت اسلامی افغانستان است که بر اتصال منطقه‌یی تمرکز دارد و اعمار شاه‌راه‌ها و راه‌آهن افغانستان در اولویت امارت اسلامی قرار دارد. وزیر خارجهٔ کشور جانب ترکمنستان را به سرمایه‌گذاری در امتداد راه‌آهن به سوی شهر تورغندی-هرات و اندخوی-شبرغان تا مزار شریف تشویق نمود. وزیر خارجهٔ ترکمنستان به نوبهٔ خود در مورد همه مسائل مربوطه روشنی انداخت. آقای مُرَدوف گفت که افزایش تجارت ترکمنستان با افغانستان اولویت راهبردی آن کشور است و هردو تیم در قسمت ایجاد تسهیلات برای رفت‌وآمد تجار و پرسونل ترانسپورتی افغانستان به ترکمنستان کار خواهند کرد. آقای مُرَدوف برای اهدای بورسیه‌های تحصیلی برای محصلین افغان در بخش‌های برق، خط‌آهن، ترانسپورت و گاز ابراز آمادگی کرد. وی گفت کشورش در قسمت پروژهٔ تاپی کار کافی نموده و تیم‌های مشترک دوکشور برای آغاز کار عملی این پروژه در خاک افغانستان در آیندهٔ نزدیک، کار خواهند کرد. وی همچنان گفت که تاپی پروژه‌ای بزرگ است و برای ترکمنستان اهمیت راهبردی دارد. آقای مُرَدوف گفت که تیم‌های آنها برای ارتقای ظرفیت سب‌ستیشن نور‌الجهاد در هرات کار می‌کنند تا برق برای ساحات اطراف شهر هرات افزایش یابد. وزیر خارجهٔ ترکمنستان گفت که امتداد راه‌آهن به جانب افغانستان برای کشورش اهمیت راهبردی دارد. وی گفت که طرح ارتقای ظرفیت ستیشن خط ریل در تورغندی نهایی شده است و تیم‌های تخنیکی دوطرف به کار ادامه خواهند داد تا کار آن به‌زودی آغاز شود. درین مذاکرات یک‌روزه در مورد گسترش راه لاجورد نیز صحبت صورت گرفت و توافق شد تا نشست نمایندگان کشورهای پنج‌گانهٔ مسیر راه لاجورد در آیندهٔ نزدیک در عشق‌آباد برگزار شود. دوطرف توافق کردند تا به کار مشترک در بخش‌های مربوطه به سطح عالی ادامه دهند تا گام‌هایی عمده در راستای منافع دو کشور برداشته شود.