۰۴ /جوزا /۱۴۰۳

اعلامیه وزارت امور خارجه ا.ا.ا در مورد بحران اوکراین

امارت اسلامی افغانستان وضعیت اوکراین را از نزدیک زیر نظر دارد و از تلفات احتمالی افراد ملکی اظهار نگرانی میکند.

امارت اسلامی از جهت های دخیل تقاضای حوصله مندی میکند. برای تمام جهت ها ضرورت است از آن موقیف گیری بپرهیزند که سبب شدت جنگ میشود.

امارت اسلامی افغانستان، از روی سیاست بیطرف خود، از طرف های درگیر میخواهد که بحران جاری را از راه های گفتگو و صلح آمیز حل وفصل نمایند.

همچنان وزارت امور خارجه از طرف های درگیر امید دارد که مراقب زندگی محصیلین و مسافرین افغان در اوکراین باشند.