۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

امروز آقای مارکس پوتزل معاون و سرپرست یوناما با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه ملاقات نمود.

آقای پوتزل، در مورد مأموریت‌ خویش به آقای متقی معلومات داد و خواستار همکاری و همآهنگی امارت اسلامی برای انجام بهتر مأموریت‌اش شد. آقای پوتزل گفت که ملل متحد از حضور نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در افغانستان استقبال می‌کند و خواستار بازگشایی سفارتخانه‌های بیشتر می‌باشد. وزیر امور خارجه برای سرپرست یوناما آرزوی انجام مأموریت خوب کرد و افزود که انتظار دارد یوناما نقشی مثبت و سازنده در روابط افغانستان و جهان ایفا کند. آقای متقی مجدداً تأکید کرد که نباید در مورد امارت اسلامی بر اساس ادعاهای بی‌اساس حلقات مغرض قضاوت شود. وی‌گفت که با روی کار آمدن حکومت جدید، وضعیت بهبود یافته است؛ امنیت تأمین گردیده و هر نهاد داخلی و‌ خارجی می‌تواند مأموریت خود را به نحو احسن و شفاف پیش برد.