۰۱ /ثور /۱۴۰۳

‏ا.ا.ا باورمند به‌ اهمیت حقیقت‌یابی و انعکاس آن است و بدین منظور، ضمن تجویز فعالیت رسانه‌ها و کارمندان آن، فضای مناسب کاری را برای دسترسی به‌ معلومات لازم و همه مناطق کشور فراهم نموده است که در نتیجهٔ آن بیشتر از ۲۷۰ رسانهٔ داخلی در‌کشور فعالیت دارند

‏افزون بر‌ین، ۱۴ شبکهٔ خبری خارجی در کشور حضور دایمی دارند و از ‌آغاز سال ۱۴۰۱ بدین‌سو، برای ‌بیشتر‌ از ۷۰۰ خبرنگار از ۱۹۶ شبکهٔ خبری از کشورهای آسیایی، اروپایی، امریکایی و آسترالیایی تسهیلات رفت‌و‌آمد و گزارش‌سازی را فراهم‌نموده است.‏ا.ا.ا برای تمامی رسانه‌ها، در‌ مطابقت با ارزش‌های اسلامی و منافع ملی، در چارچوب رفتار مسلکی از فعالیت آزادانه و مصونیت اطمینان می‌دهد.

قابل یادآوری است که پس از حاکمیت کامل ا.ا.ا، هیچ خبرنگاری به قتل نرسیده است و نه هم نمایندگان و مراکز رسانه‌ها به چالشی روبرو شده اند.