زنده گی نامه مختصر نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان

زنده گی نامه مختصر  نصیر احمد اندیشه، معین اداره و منابع وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
نصیر احمد اندیشه فرزند پوهنمل استاد آقا محمد کوهستانی در ماه جدی سال ۱۳۵۷ در یک خانواده متوسط چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در لیسه عبدالهادی داوی مکروریان سوم و لیسه غازی میرمسجدی خان کوهستان به اتمام رسانید .
در سال ۱۳۷۷ شامل فاکولته طب دانشگاه بلخ شد که به اثر جنگ ها در مزار شریف در سال ۱۳۷۸ مجبور به ترک تحصیل گردید. بعد ازسقوط رژیم طالبان، اندیشه شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گردیده و درعین حال با وزارت امور خارجه همکار شد. در تابستان سال ۱۳۸۱ مطابق ۲۰۰۲ میلادی از طرف وزارت امور خارجه جهت ادامه تحصیلات عالی عازم کشور هندوستان گردید.  در سال  ۱۳۸۴ مطابق ۲۰۰۵  با اخذ دیپلوم لیسانس در اقتصاد سیاسی از دانشگاه عثمانیه ، و شهادتنامه فوق لیسانس در مطالعات ملل متحد)از راه دور)  ازپوهنتون دهلی نو  به وطن برگشت. اندیشه در همین زمان به شکل رضا کار در دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات پوهنتون البیرونی ، و انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه مضمون مبادی اقتصاد را تدریس میکرد.
در خزان سال ۱۳۸۴  اندیشه به ریاست روابط اقتصادی که بعداً به معینیت همکاری های اقتصادی بین المللی ارتقا یافت، تبدیل گردید و به حیث عضو دسک سازمان های مالی بین المللی به وظیفه اش ادامه داد.
در تابستان سال ۲۰۰۶  اندیشه برای مدتی از طرف وزارت امور خارجه مامور هماهنگی برای الحاق افغانستان به سازمان انرژی چارتر  (در بروکسل – بلجیم) شد و این وظیفه را در کابل و بروکسل به اتمام رسانید. در تابستان همین سال اندیشه در تشکیل جدید معینیت همکاری های اقتصادی بین المللی ، به حیث مدیر روابط چند جانبه و سازمان های مالی بین المللی ارتقا یافت. در اواخر بهار سال ۲۰۰۷ اندیشه با دریافت سکالرشپ فولبرایت برای برنامه ماستری عازم ایالات متحده امریکا شد. وی اولاً در انستیتوت مطالعات بین المللی مونترری در ایالات کلفورنیا و بعداً در مکتب امور دولتداری و اداره عامه در دانشگاه تگزاس در رشته  امور بین المللی وتوسعه اقتصادی به تحصیل ادامه داد. وی در بهار سال ۲۰۰۹  با اخذ عالی ترین درجه   (Cum Laude Summa) دیپلوم ماستری اش رابدست آورده  متعاقباً با دریافت فلوشپ، برنامه کوتاه مدت مطالعات امنیتی بین المللی را در مکتب متذکره نیز به اتمام رسانید.
در سال ۲۰۰۸ در جریان تحصیل برای مدت سه ماه با دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در مقر سازمان ملل در نیویارک همکار بود و در این مدت در اجلاس سالیانه شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) اشتراک نمود.
اندیشه درماه سپتامبر ۲۰۰۹ ( میزان) سال ۱۳۸۸ دوباره به وطن مراجعت نمود و به حیث معاون و سرپرست مدیریت پنجم سیاسی (حوزه امریکا و استرالیا) گماشته شد. بعداً  ۲۰۱۰  الی ۲۰۱۱  به سمت رییس شعبه پنجم سیاسی ارتقا یافت. اندیشه از  ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱ بدینسو   به حیث سفیر افغانستان در کشور های آسترالیا و، نیوزیلاند و فیجی ایفای وظیفه مینمود.
وی سند دوکتورا خود را از مکتب مطالعات ستراتیژیک ، سیاسی و دیپلوماتیک در دانشگاه ملی آسترالیا در دسامبر 2015 به دست آورد.
 
اندیشه چندین مقاله علمی تحقیقاتی در جورنال های بین المللی دارد و مقاله های در روز نامه های معتبر استرالیا نیز به چاپ رسانیده است.
وی متاهل بوده و دارای دو فرزند می باشند.