۰۳ /جوزا /۱۴۰۳

بیوگرافی شیرمحمد عباس ستانکزی

 

محترم شیرمحمد عباس ستانکزی فرزند مرحوم حاجی پادشاه خان، در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در قریهٔ عباسِ ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به دنیا آمده است.

تحصیلات ابتدایی خویش را در مسجد قریه و مکتب عمراخان کابل به پایان رسانیده و فارغِ مکتب حربی کابل می‌باشد.

وی توسط سردار محمد داود خان همراه با سایر دانشجویان افغان برای تحصیلات عالی نظامی به هند اعزام شد و پس از پایان تحصیلات در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی به جبههٔ جهاد علیه اشغال شوروی پیوست.

او به عنوان استاد نظامی در احزاب جمعیت اسلامی و اتحاد اسلامی خدمت کرده و در سال ۱۳۶۴ آمر نظامی ناحیهٔ جنوب‌غربِ اتحاد اسلامی بود. او در عملیات‌های قلات، میدان هوایی قندهار، لشکرگاه و سایر عملیات‌های مهم شرکت فعال داشته و از آن زمان با ملا بورجان، ملا مشر، ملا محمد ربانی و سایر رهبران پیشین طالبان آشنایی داشته است.

در سال ۱۳۶۹ به عنوان مسئول عمومی نظامی حرکت انقلاب اسلامی منصوب شد و تا سقوط رژیم نجیب در این سِمت ایفای وظیفه نمود.

در طول جنگ‌های تنظیمی در خانه ماند و با خیزش تحریک طالبان، به آنان پیوست. او در زمان حکومت طالبان ابتدا به حیث معاون ارتباط خارجهٔ قندهار و سپس در کابل به عنوان معین وزارت امور خارجه و سپس معین وزارت صحت عامه ایفای وظیفه نمود.

پس از حملهٔ آمریکا به کشور، بار دیگر به مبارزهٔ نظامی و سیاسی پرداخت؛ به عنوان یکی از اعضای کمیسیون سیاسی طالبان، سپس به عنوان معاون آن و از آگست ۲۰۱۵ تا جنوری ۲۰۱۹ به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان ایفای وظیفه نمود.

آقای ستانکزی همزمان با عضویت در شورای رهبری، معاون دفتر سیاسی و معاون تیم مذاکره کننده، تیم مذاکره با آمریکایی‌ها را رهبری می‌کرد.

آقای ستانکزی در حال حاضر پس از پایان اشغال آمریکا، اکنون که امارت اسلامی کنترل کامل کشور را در اختیار دارد، به عنوان معین وزارت امور خارجه خدمت می‌کند.