۳۱ /حمل /۱۴۰۳

سخنرانی مولوی امیرخان متقی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد 19/12/2021