۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

‏امروز متخصصین و تجار افغان مقیم خارج و شماری از اعضای زن اتحادیه‌های دعوت اسلامی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه ملاقات نمودند.

درین نشست روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، روند تعلیمی، استفادهٔ لازم از توانایی‌های کدرهای افغان مقیم خارج، اهمیت تحولات مثبت در ‏حکومت جدید و حفظ آن صحبت صورت گرفت.

اشتراک‌کنندگان روی‌کارآمدن حکومت جدید اسلامی را تبریک گفتند و از هر گونه همکاری اطمینان دادند. اعضای زن اتحادیه‌های دعوت اسلامی پالیسی و روش حکومت اسلامی را تأمین حقوی زنان افغان دانستند و قربانی‌هایی که به‌خاطر برگشت نظام اسلامی داده شده ‏را فراموش‌ناشدنی خواندند و وعده سپردند که از طریق دعوت اسلامی برای اصلاح جامعه تلاش خواهند کرد.

آقای متقی از همدلی صمیمانهٔ تمامی اشتراک‌کنندگان با حکومت جدید اسلامی سپاس‌گزاری کرد و افزود که حکومت جدید در تلاش است تا کشور را به طور کامل به خودکفایی برساند و از احتیاح نجات ‏داده شود و به مرکز اقتصاد و اتصال منطقه تبدیل شود.
آقای متقی همچنان گفت، حکومت جدید در تلاش است تا از توانایی افغان‌های مقیم خارج برای بهبود کشور استفاده کند.