۳۱ /سرطان /۱۴۰۳

روز گذشته، مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان و هیأت همراه‌اش، در حاشیهٔ نشست دیپلوماسی انتالیا، با آقای مولود چاووش‌اوغلو و هیأت همراه وی ملاقات نمود.

‏ درین‌نشست روی توسعهٔ بیشتر روابط میان دوکشور صحبت شد.‏آقای متقی برای کشور ترکیه به‌خاطر برگزاری موفقانهٔ نشست دیپلوماسی تبریک گفت و همچنان از آن کشور به‌خاطر اینکه در کنار مردم افغانستان ایستاده است و برای افغانستان در پروژه‌های بشری، معارف و انکشافی کمک‌ می‌کند، سپاس‌گزاری کرد.‏دو‌طرف روی موضوع میدان هوایی کابل و سایر میدان‌های بین‌المللی هوایی افغانستان و آن ماده‌های قرارداد که نیاز به بحث بیشتر دارد، صحبت نمودند. درین نشست، وعده سپرده شد که هردو کشور به شمول کشور قطر، به زودترین فرصت تلاش کنند تا از طریق بحث تخنیکی به حل موضوعات باقی‌مانده برسند.