۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان صبح امروز در شهر انتالیا در نشستی دوجانبه با آقای تام وِست، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا برای افغانستان و هیأت همراه وی ملاقات نمود.

‏درین ‌نشست ملا خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز اشتراک داشت.‏دو طرف روی وضعیت جاری سیاسی و اقتصادی افغانستان به تفصیل صحبت نمودند.

دو طرف توافق کردند که ۳.۵ ملیارد دالرِ بانک مرکزی افغانستان را که از دعوای محکمهٔ امریکا آزاد شده است، به هیچ وجه به‌عنوان کمک‌ها به مؤسسات خیریه داده نشود.

جانب افغانستان تأکید کرد که ۳.۵ ملیار دالر‏یادشده و ۳.۵ ملیار دالر دیگر، مجموعاً آزاد شود و به اختیار د افغانستان بانک قرار گیرد، زیرا تمامی سرمایهٔ خارجی افغانستان حق‌ مردم افغانستان است و تنها آنها حق دارند در مورد آن تصمیم گیرند.‏آقای متقی واضح ساخت که هر‌ گونه تصرف در سرمایهٔ افغانستان، بالای روابط دو‌کشور تأثیر ناگوار خواهد گذاشت.
همچنان درین نشست، به‌منظور بحث روی موضوعات مربوطه، توافق شد تا در آینده نشست‌ برگزار گردد.