امروز سه‌شنبه، نشستی میان هیأت عالی‌رتبهٔ ا.ا.ا و نمایندگان اتحادیهٔ اروپا در دوحه برگزار شد.

اشتراک‌کنندگان این نشست، در مورد وضعیت بشری و صحی، روند تعلیمی و نیازمندی‌های افغانستان طرح‌ها، پیشنهادات و معلومات را شریک ساختند.

نمایندگان اتحادیهٔ اروپا روند جاری تعلیمی در افغانستان و پیشرفت در آن را امیدوارکننده خواندند و از تخصیص ۱۱ ملیون دالر در این بخش یادآوری نمودند و گفتند، با درنظرداشت وضعیت، می‌خواهیم کمک‌ها بشری، تعلیمی و صحی را در افغانستان افزایش دهیم.

هیأت امارت اسلامی از اتحادیهٔ اروپا خواست که روند متوقفِ آموزشی را دوباره جاری سازند و به‌منظور دسترسی محصلین افغان به دروس آنلاین، در بخش خدمات انترنتی همکاری کنند.

همچنان، هیأت امارت اسلامی در رابطه به بعضی نگرانی‌های نمایندگان اتحادیهٔ اروپا اطمینان داد که به حقوق حقهٔ جامعه متعهد هستند، کادرهای مسلکی جذب می‌شوند، برخورد نامناسب با منسوبین ادارهٔ قبلی یک تبلیغات زهراگین است و افغان‌های بیرون از کشور با درنظرداشت وضعیت، به کشور برمی‌گردند که از استعدادهای آنها در راستای پیشرفت کشور کار گرفته می‌شود.

اشتراک‌کنندگان روی اهمیت و تداوم چنین نشست‌ها تأکید نمودند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏مقامات ارشد امارت اسلامی از برگشت وزیر پیشین صلح ادارهٔ قبلیِ کابل استقبال کردند

Read Next

امروز نشستی‌ میان هیأت عالی‌رتبهٔ ا.ا.ا به ریاست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با سفرای ۱۶ کشور اروپایی در دوحه برگزار شد.

Leave a Reply