امور خارجهٔ ا.ا.ا امروز با آقای جاسپر وایک و آقای ارنیل دیبوت، نمایندگان ویژهٔ آلمان و هالند، نامزدسفیر آلمان آقای مارکس پوتزل و هیأت همراه‌شان ملاقات نمود.

درین نشست، هیأت مشترک آلمان و هالند روی کمک‌های بشردوستانه و روابط آیندهٔ سیاسی با حکومت جدید افغانستان بحث و گفتگو نمودند. همچنان وعده سپردند تا راهی را برای پرداخت معاشات معلمین و کارمندان صحی دریابند.آقای متقی، ضمن اظهار سپاس به‌خاطر کمک‌ها و برداشتن گام‌ها به جهت مثبت با حکومت جدید افغانستان، توصیه نمود تا کمک‌های یادشده باید مستقیماً به حساب‌های بانکی مأمورین واریز شود تا از هزینه‌های اضافی و تأخیر جلوگیری شود.

MFA _Afghanistan

Read Previous

اطلاعیه رسیدگی به مشکلات و شکایات مراجعین وزارت امورخارجه

Read Next

برگزاری محفل معرفی معین سیاسی وزارت امور خارجه

Leave a Reply