محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ افغانستان، شام امروز با هیأت ازبیکستان به رهبری آقای الهام محکموف، وزیر ترانسپورت آن کشور ملاقات نمود.

درین‌ نشست، بحث‌های مثمر پیرامون روابط دوجانبه صورت گرفت، هیأت ازبیک از آغاز کار خط آهن ازبیکستان-افغانستان-پاکستان در بهار آینده به وزیر امور خارجهٔ افغانستان اطمینان داد و گفت، در ازبیکستان برای افغان‌ها آموزش‌های مربوط به خط آهن ارائه خواهد شد. هیأت ازبیکستان وعدهٔ هر گونه همکاری با افغانستان ‌را سپرد، هیأت یادشده از آقای متقی دعوت کرد تا از ازبیکستان دیدن کند. آقای متقی دعوت هیأت را پذیرفت و از همکاری کامل در مسائل مربوط روابط دوجانبه به هیأت ازبیک اطمینان داد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا امروز پیش از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد با آقای جسپر وییک، نمایندهٔ ویژهٔ آلمان برای افغانستان ملاقات نمود.

Read Next

مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه و علی محمد خان وزیر دولت در امور پارلمانی در اسلام آباد.

Leave a Reply