نشستی میان محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا و مسوولین ۷ مؤسسهٔ خیریهٔ کشور ناروی در مورد وضعیت بشری افغانستان در اُسلو برگزار شد.

درین نشست، نمایندگان مؤسسات خیریه در بخش‌های صحت، معارف، زراعت و مال‌داری، ماین‌پاکی و کمک‌های بشردوستانه وعدهٔ همکاری سپردند. آقای متقی امنیت موجود در افغانستان را فرصتی خوب دانست و در قسمت رسانیدن و توزیع کمک‌ها از همکاری کامل اطمینان داد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏آقای نایجل کیسی، نمایندهٔ ویژهٔ بریتانیا برای افغانستان و پاکستان و هیأت همراه وی، روز گذشته با محترم امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجهٔ ا.ا.ا در شهر اُسلو ملاقات نمود.

Read Next

هیأت مشترک امارت اسلامی به ریاست محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در نشست ویژهٔ سه‌روزه برای وضعیت افغانستان در شهر اُسلو پایتخت ناروی اشتراک نمود.

Leave a Reply