‏آقای علی محمد بن حماد الشامسی، وزیر ادارهٔ فدرال هویت، تابعیت، گمرکات و امنیت بنادرِ امارات متحدهٔ عرب پس از مواصلت به افغانستان با محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا روی موضوعات مهم بحث نمود.

‏درین نشست آقای الشامسی روابط با ااا دیرینه و قوی خواند و از همکاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، معارف، تخنیکی و زراعت یادآوری نمود.

آقای متقی ضمن سپاس‌گزاری از کمک‌های آنها، خواهان تداوم آن شد و گفت ااا خواهان روابط همه‌جانبه و مثبت با جهان، به شمول امارات متحدهٔ عرب است.
‏آقای متقی همچنان گفت، امارات متحدهٔ عرب موقعیتی خوب دارد و نقش دروازه‌ای را برای افغانستان ایفا خواهد کرد که از طریق آن، سطح صادرات ما افزایش پیدا کند.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏آقای باخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان با وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا محترم مولوی امیرخان متقی در کابل ملاقات نمود.

Read Next

‏محمد ادریس زمان، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجهٔ ادارهٔ پیشین با محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه ملاقات نمود و روی موضوعات داخلی و خارجی صحبت نمود.

Leave a Reply