‏آقای ریچارد بنیت گزارشگر ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز با محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا. ا. افغانستان دیدار کرد

‏ابتدا آقای بنیت در مورد اهداف سفر خود به افغانستان، مأموریت محول شده و برنامهٔ کاری خويش به وزیر امور خارجهٔ کشور معلومات مفصل ارائه کرد.

آقای متقی نیز در این دیدار از آقای بنیت خواست تا گزارش خویش را نه بر اساس قضاوت رسانه ها، محافل مغرض و مخالفان بیرون از کشور، بلکه ‏مستند و استوار بر حقایق افغانستان ارائه کند.

وزیر امور خارجهٔ کشور هم‌چنان در مورد ارزش‌های دینی و فرهنگی و ویژگی‌های اجتماعی مردم افغانستان به گزارشگر ویژه معلومات داد تا در تهیه گزارش و انجام تحقیقات به آن توجه صورت گیرد.‏در پایان، آقای بنیت با ابراز امتنان از وزیر امور خارجه به دلیل ارائه اطلاعات مهم در مورد تحولات مثبت، وضعیت کنونی، حقوق بشر و وجهه عمومی جامعه با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان، اطمینان داد که گزارشی مبتنی بر واقعیت‌ها ارائه خواهد کرد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏تاکاشی اوکادا سفیر جاپان مقيم کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ کشور دیدار و در مورد موضوعات مهم گفتگو کرد.

Read Next

‏آقای اولی لیندمن، سفیر ناروی مقیم کابل و هیأت همراه ایشان امروز با محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ کشور دیدار کرد.

Leave a Reply