‏امروز خانم نورا اینگدال رئیس برنامه‌های بین‌المللی مؤسسهٔ نجات اطفال، و هیئت همراه وی با الحاج شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه در قصر ستوری این وزارت ملاقات نمود.

‏خانم نورا در مورد برنامه‌های این‌مؤسسه‌ در افغانستان برای معین سیاسی معلومات مختصر ارائه نمود‌ و گفت، این مؤسسه بدون ملاحظات سیاسی از چهل و پنج سال بدین‌سو در بخش‌های معارف، صحت، امنیت غذایی و محافظت اطفال کار می‌کند.‏وی همچنان با اظهار خرسندی از امنیت در کشور، افزود که می‌توانند به اطفال نیازمند بدون هیچ‌گونه نگرانی‌ای رسیدگی کنند.

معین سیاسی از این مؤسسه به‌خاطر فعالیت‌های بشردوستانهٔ آن سپاس‌گزاری نمود و افزود که چندین دهه جنگ در افغانستان در کنار بزرگان، اطفال را نیز متأثر ساخته
‏و اکنون که جنگ خاتمه یافته است، رسیدگی به این قشر شامل اولویت‌های امارت اسلامی می‌باشد.

در اخیر، معین سیاسی وزارت امور خارجه از حمایت لازمِ امارت اسلامی افغانستان به هیأت یادشده اطمینان داد.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏امارت‌ اسلامی افغانستان از کشور شاهی عربستان سعودی به‌خاطر اهدای ۳۰ ملیون دالر به صندوق کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان از طریق بانک انکشاف اسلامی، سپاس‌گزاری می‌کند.

Read Next

‏خانم کیلی کلیمینتس معاون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و هيأت همراه‌شان امروز با الحاج شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.

Leave a Reply