۱۱ /حوت /۱۴۰۲

امروز مولوی رحمت‌الحق فُضَیل به عنوان معین مالی و اداری به کارمندان وزارت امور خارجه معرفی شد.

آقای فُضَیل هفتهٔ گذشته به حکم عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ هبةالله اخوندزاده به عنوان معین مالی و اداری وزارت امور خارجه گماشته شد. درین مراسم مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه، الحاج شیر محمد عباس ستانکزی، معین سیاسی، رؤسا و کارمندان وزارت امور خارجه اشتراک نموده بودند.