امروز آقای ضمیر کابلوف، نمایندهٔ ویژهٔ رئیس جمهور روسیه در رأس هیأتی به کابل آمد و با مولوی امیرخان متقی وزیر‌ امور‌ خارجه ملاقات نمود.

‏ درین‌ نشست روی تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و منطقه‌یی صحبت شد. ‏آقای کابلوف پالیسی امارت‌اسلامی را متوازن و به نفع منطقه و جهان خواند و از دستآوردهای حکومت حدید اظهار خرسندی نمود.

آقای متقی سفر هیأت روسی را که شامل نمایندگان وزارت‌های دفاع، امور داخله، اقتصاد، صنعت، زراعت و انرژی بود، ستود و گفت که روسیه با داشتن امکانات بهتر می‌تواند ‏با استفاده از فرصت موجود در نتیجهٔ روی‌ کار آمدن حکومت جدید، در تعدادی از پروژه‌های توسعه‌یی با افغانستان کمک‌ کند.

وزیر امور خارجه گفت؛ حکومت جدید در مورد امنیت و اتصال منطقه‌یی توجهِ‌ جدی دارد و می‌خواهد که افغانستان به عنوان قلب آسیا، نقشی مهم در تقویت ترانزیت، تجارت، صنعت ‏و اقتصاد میان کشورهای منطقه ایفا کند.

آقای متقی افزود کِشت، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر طی بیست سال گذشته رشد نموده است و حکومت جدید با تداوی و ایجاد معیشت بدیل برای معتادین، جلو این بدبختی را خواهد گرفت، اما درین زمینه به همکاری جهانیان نیاز داریم.‏دو طرف این ‌نشست را مثبت خواندند و اظهار امیدواری کردند که سلسلهٔ عملی همکاری‌ها سریع و دوامدار شود.

MFA _Afghanistan

Read Previous

‏مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ افغانستان از آقای وانگ یی، وزیر خارجهٔ چین که طی سفری ویژه به کابل آمده است، استقبال نمود.

Read Next

‏وزارت امور خارجهٔ امارت‌ اسلامی‌ افغانستان حملات راکتی بالای تأسیسات تیل و اهداف ملکی در شهر جدهٔ عربستان سعودی را مایهٔ تأسف دانسته و هدف قراردادن اهداف ملکی را محکوم می‌کند.

Leave a Reply