۲۶ /جوزا /۱۴۰۳

مولوی امیرخان متقی

مولوی امیرخان متقی سیاستمدار معروف افغان و یکی از اعضای برجستهٔ تحریک اسلامی طالبان است که در عرصه‌های مهم سیاسی و اداری افغانستان ایفای وظیفه نموده است. آقای متقی به تاریخ ۱۶ سنبلهٔ ۱۴۰۰، پس از فتح کابل به عنوان وزیر امور خارجهٔ امارت اسلامی افغانستان منصوب شد. در سال ۱۳۷۳، پس از اینکه تحریک طالبان در مقابل انارشیزم حاکم در کشور قد علم نمود، آقای متقی از ابتدأ با این تحریک پیوست و در چوکات این تحریک به فعالیت آغاز نمود.

قصر ستوری

کاخ سلطنتی که در ابتدا در زمان امیر عبدالرحمن خان (1-7) ساخته شد، به صورت کاخی یک طبقه در زمینی باز در سمت غرب، کمی شبیه به کاخ ستاره (که به نام کاخ نیز شناخته می شود) ساخته شد. حداقل گسترش یافته است. 3 بار. در سال 1919، اتاقی در قصر برای امضای معاهده راولپندی ایجاد شد که افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل تشکیل داد. بخشی از این ساختمان توسط محمود طرزی، روشنفکر و اصلاح طلب سرشناس، به عنوان دفتر نخست وزیری افغانستان استفاده می شد.